Структура

Управителен съвет

  • Тихомир Зарков – Председател на УС и Председател на ПС "Прахови покрития"
  • Марияна Господинова - Председател на ПС "Стъклообработка"
  • Димитър Димитров – Председател на ПС "Врати"
  • Климентин Чернев - Председател на ПС "Доставчици"
  • Георги Георгиев - Председател на ПС "Фасади"
  • Димитър Иванов
  • Веселин ЙордановКонтролен съвет

  • Христина Масларова
  • Росен Яньов
  • Руслан НейчевГлавен секретар