Как да се предпазим от силното слънце и прегряване на помещенията?

При жилища и офиси основна цел е в помещението да влиза, колкото може повече естествена светлина, за да се намалят разходите за осветление. Заедно със светлината навлиза и много слънчева топлина, която е желана и е съществен принос за намаляване на разходите за отопление през зимата.

Ако обаче помещенията са с южно или западно изложение, тази безплатна слънчева енергия води до прегряване и по-високи разходи за климатизация през лятото.

Цветните стъкла са слънцезащитни, защото намаляват количеството преминаваща през прозореца слънчева енергия под формата на светлина и топлина.

Стъклата са оцветени са в целия си обем чрез метални йони в незначителни количества в състава на стъклото.

Зеленото стъкло осигурява най-голям приток на светлина като същевременно има най-силно поглъщане на слънчева топлина.

Сивото и кафявото (бронзе) стъкло са тъмни – те имат висока защита от преминаване на светлина, но по-ниска защита от преминаване на слънчева топлина.

Цветните стъкла променят цветовите характеристики на предметите в помещението и не са подходящи за изложбени зали, студия и др., в които правилното възприемането на цвета е важно.

Още по-висока защита от преминаване на слънчева енергия имат светлоотражателните стъкла.
Специален много тънък слой от метални оксиди е нанесен върху повърхността на стъклото и отразява слънчевата енергия, попадаща върху него. Слънцезащитните стъкла винаги са външни. Препоръчително е отражателният слой да се монтира обърнат към вътрешността на стъклопакета. Оставен отвън, този слой се замърсява лесно и остъкляването се поддържа по-трудно. Светлоотражателните стъкла имат видимост от по-тъмната към по-осветената част, т.е. през деня не се вижда отвън навътре.