Как да изберем остъкляването?

Стъклото се е наложило като материал за запълване на светлите отвори поради своята прозрачност, отлична устойчивост на атмосферни условия и замърсяване, както и на изключително лесното му почистване и поддръжка.

Остъкляването заема около 90% от площта на прозореца и затова изборът му определя качеството на прозореца като топлопроводимост и пропускане на светлина. Неговият избор трябва да бъде съгласуван с избора на рамката.

Основните критерии за избор на стъклото са:

  • Предназначение на помещението – спалня, дневна, офис, магазин, производствено помещение;
  • Изложение – изток, запад, север, юг;
  • Шумово натоварване – близост до улица, детска площадка, гара и др.;
  • Наличие на засенчващи елементи – съседни сгради, нисък или висок етаж на сградата;
  • Опасност от проникване с взлом. 


При остъкляване на места с много посетители, водеща е тяхната безопасност от нараняване при счупване. Може да бъде използвано едно от безопасните стъкла - закалено стъкло или триплекс. Закаленото стъкло има 4-
5 пъти по-висока якост на огъване от обикновеното (представете си страничните стъкла на вашия автомобил). При счупване то се разпада на много на брой малки парчета без режещи ръбове и не може да ви нарани. То обаче, не ви предпазва от взлом и проникване.

Триплексът не се разпада при счупване. Неговото предимство е, че Ви предпазва от нежелано проникване и подобрява звукоизолацията.

За специални случаи – банки и др. се използват многопластови ламинирани със специални смоли стъкла за предпазване от огнестрелно оръжие.