Дейности

Сдружението предоставя услуги срещу заплащане в полза на организацията, както следва:

  • Рекламни банери на интернет страницата на Сдружението;

  • Презентация на фирма  на мероприятие на организацията;

  • Изготвяне на документи за РИОСВ по ЗУО;

  • Даване на консултации на външни за организацията фирми;

  • Изпращане на рекламно съобщение по e-mail до всички членове на организацията.


Конкретните финансови параметри се определят от Управителния съвет на организацията.

Документи