Дейности

Асоциацията предоставя услуги срещу заплащане в полза на организацията, както следва:

 

  • Рекламни банери на интернет страницата на асоциацията;
  • Презентация на фирма  на мероприятие на организацията;
  • Изготвяне на система за вътрешен производствен контрол;
  • Даване на консултации на външни за организацията фирми;
  • Изпращане на рекламно съобщение по e-mail до всички членове на организацията.

 


Конкретните финансови параметри се определят от Управителния съвет на организацията.

Документи